V praxi je často možné setkat se s názorem, že pokud není závěť, dědí majetek zůstavitele jeho manžel (pro účely tohoto článku se manželem rozumí též registrovaný partner) a dále jeho potomci, a to tak, že manžel dědí polovinu dědictví a potomci se rozdělí o druhou polovinu dědictví. Tedy pokud zůstavitel měl majetek v hodnotě 100 jednotek, 50 zdědí jeho manžel a má-li zůstavitel řekněme dva potomky, každý potomek zdědí 25 jednotek.

Tato představa je však zásadně chybná, i když je velmi pevně zakořeněna v povědomí společnosti. Možná i díky tomu, že v řadě filmů a seriálů, kde přijde na přetřes dědění, je postupováno právě takto.

Pramenem tohoto zmatku je možná to, že manžel zůstavitele může při neexistenci závěti dědit ve dvou odlišných situacích, kdy u obou se mu dostává odlišný rozsah dědictví. To je třeba rozlišovat:

  1. dědění manžela, pokud dědí i potomci zůstavitele
  2. dědění manžela, pokud nedědí ani jeden potomek zůstavitele (byl vyděděn, není apod.)

Zatímco v prvém případě, dědí všichni dědicové stejným dílem, tedy ve výše zmiňovaném případě manžela a dvou potomků bude manžel dědit 1/3 a každý z potomků rovněž 1/3, v druhém případě bude dědit manžel vždy nejméně ½ dědictví a ostatní osoby této dědické skupiny (např. rodiče zůstavitele) budou dědit rovným dílem onen zbytek, tedy v tomto případě každý z jeho rodičů po ¼.

Veškeré právní informace uvedené v článcích tohoto blogu jsou všeobecného rázu a nepředstavují právní poradenství. V konkrétních případech se s námi spojte na mkrizova@ceag.cz

Advertisements