Tags

, , , , ,

Také jste již slyšeli o někom z Vašeho okolí, kdo měl od zaměstnavatele slíbenou odměnu za zvládnutí určitého projektu, získání nového klienta či jiný přínos pro zaměstnavatele a nakonec nic nedostal a nebo byl dokonce namísto toho vyhozen? Nebo se to v horším případě stalo vám?

Vězte, že se nejedná o výjimečné případy. Na začátku spolupráce se zaměstnavatel zpravidla snaží zaměstnance co nejvíce motivovat ke splnění vytýčeného úkolu. Slibuje provizi, kariérní postup či jiné benefity. Jen ve zlomku případů tyto sliby končí zaznamenány v dodatku pracovní smlouvy či alespoň v emailu.

Ostatně není to věc, která by se týkala pouze zaměstnanců. Ve stejné (ne-li horší situaci) jsou drobní živnostníci, kteří projekt realizují na základě obchodní smlouvy a ještě za něj nesou (na rozdíl od zaměstnanců) neomezené riziko.

Když pak zaměstnanec projekt úspěšně skončí, legitimně očekává, že zaměstnavatel dostojí svým slibům a zaměstnanec bude povýšen či dostane odměnu. Namísto toho se mu dostane „vysvětlení”, že věci se mají jaksi jinak, že projekt nebyl tak úspěšný, jak se čekalo apod. Někdy je vysvětlení doplněno o zadání nového projektu, který bude „tutovka”. Zaměstnanci následně nezbývá nic jiného než přistoupit na podmínky, chce-li dále se zaměstnavatele spolupracovat. Pokud by na ně nepřistoupil, zpravidla následuje první výstraha před výpovědí za neplnění pracovních povinností, potom druhá. Tak to jde dál, dokud zaměstnanec „nezmoudří” nebo nenastane výstraha č. 3, kterou již doprovází výpověď. V ten okamžik se snaží zaměstnanec zpětně zrevidovat, zda má vůbec něco v rukou, aby se mohl domáhat vyplacení bonusu, a to i třeba soudní cestou. Často však revize končí zjištěním, že se sice o bonusu mluvilo (vždyť na tom projektu dělal rok i více), avšak nikde v emailu nemá tak jasně vyjádřeno, že bonus dostane, aby chtěl jít do rizika soudního řízení s nejistým výsledkem.

A přitom stačilo tak málo. Nenechávejte proto tuto revizi až na dobu, kdy je po projektu a po předání výpovědi, ale zabezpečte si práva co nejlépe již při přebírání projektu. Tehdy bývá řada zaměstnavatelů nejvelkorysejší. Jde to zajistit tak, že si zaměstnavatel ani nebude uvědomovat, že Vám dává solidní soudně vymahatelné potvrzení k přiznání bonusu.

Advertisements