Tags

, , , , , ,

Myslíte si stejně jako většina lidí, že strategické plánování se hodí jen pro velké podniky? Opak je pravdou, právě strategické plánování vás donutí vyhodnocovat informace o tržním prostředí, trendech ve vašem oboru a obchodních příležitostech. A tím vás nutí k proaktivnímu přístupu k těmto informacím. Jen tak je možné využít příležitostí, které se nabízejí. Je třeba posoudit celkovou situaci firmy, její silné i slabé stránky a naplánovat cestu ke splnění stanovených cílů.

Schválně, zeptali jste se někdy sami sebe na některou z těchto otázek:

Reaguje váš podnik na trendy na trhu?

Máte stanovené strategické cíle a postup, jak těchto cílů dosáhnout?

Možná jste se nad vaší strategií na trhu zamysleli z jiných důvodů:

Poptávka po vašem produktu nebo službě delší dobu klesá a firma potřebuje nový podnět k růstu

  • Konkurence na vašem mateřském trhu se zvýšila a růst je možný pouze vstupem na nový trh
  • Poptávka strmě roste a stávající finanční možnosti firmy neposkytují dostatečný pracovní kapitál

 V takových případech je nutné zamyslet se nad vytvořením strategického plánu růstu a finančního modelu, který ukáže, kolik prostředků bude plánovaný růst potřebovat, zda jsou potřeba nové pracovní síly, větší prostory, kvalitnější suroviny apod.

 Krok 1

Proberte to s managementem. Na základě posouzení trhu, konkurenčního prostředí a příležitostí management probere možnosti růstu a vytyčí jasné cíle rozvoje a budoucnosti společnosti.

Může se taky ukázat, že je vhodné prodiskutovat stanovené cíle s externím poradcem. Ten může, jako nezúčastněný pozorovatel z vnějšku, odhalit slabé nebo naopak silné stránky, které vám nemusí být zřetelné.

 Krok 2

Od odsouhlasených strategických cílů je nutné se odpíchnout a vytvořit konkrétní strategický plán, včetně implementace, rozpočtu a zdrojů financování. Každý cíl rozpracovat do samostatného úkolu včetně postupu a potřebných úkonů. Je třeba rozšířit živnostenská oprávnění? Připravit analýzu regulačního prostředí na novém trhu? Rozšířit nebo znovu napsat některé smlouvy?

Krok 3

Zda použít externí poradenství, či ne, je čistě volba managementu. Podle našich zkušeností jsou oblasti, kde je nutné právní a daňové poradenství. Pokud se rozhodnete vstoupit na nový zahraniční trh, je dobré vyhledat poradenskou firmu, která o něm dokáže poskytnout informace a kontakty.

Advertisements