Tags

, , , , , , , , ,

Pokračuje náš pravidelný seriál o budování firmy. Tentokrát se vrátíme trochu zpět a zamyslíme se nad zásadní otázkou: Kde tu firmu vůbec vzít?

Koupit nebo vybudovat od píky?

Mezi hlavní výhody koupě podniku patří nepochybně minimalizace časového období potřebného pro vybudování fungující firmy s dobrou pozicí a jménem na trhu a zákaznickou základnou. Další výhodou je stabilní cash flow, dobrá pověst a snazší možnosti získání potřebných finančních prostředků na další rozvoj.

Koupě existujícího podniku má i svoje nevýhody

Kupní cena – největší nebezpečí, když cokoliv kupujete. Vždy porovnejte náklady, kterých by bylo třeba na vybudování firmy „na zelené louce“ s náklady na její koupi. Pokud je však úspora času jedním z hlavních faktorů, je třeba pouze zvážit, zda je kupní cena adekvátní časové úspoře. Jednou z hlavních nevýhod jsou skrytá rizika, která lze odhalit pouze velmi pečlivou prověrkou, většinou s pomocí odborníků. Například, jedním z faktorů zohledněných při ocenění podniku je i výše pohledávek, je však třeba pečlivě prověřit, do jaké míry jsou tyto pohledávky kvalitní.

Vždy si ověřte motiv prodávajícího

Zejména pokud kupujete firmu na novém trhu. Jaké trendy jsou na trhu, jaké je regulační prostředí, konkurence, daňové zatížení, kupní síla, politická a ekonomická stabilita apod. Buďte podezřívaví. Když je podnik v tak skvělém stavu, jak říká, tak proč se ho chce zbavit?

Kde začít?

Musíte vědět, co přesně chcete. Stanovte si kritéria, která by měl kupovaný podnik splňovat, např. pozice na trhu, kvalita výrobku nebo služeb, roční obrat, pozice na zahraničních trzích, kvalita zákaznického portfolia, míra vstupních bariér na určité trhy apod. Je třeba si také stanovit priority, která kritéria jsou naprosto zásadní, a z kterých jste případně ochotni slevit.

Porozhlédněte se po trhu. Která firma vašim kritériím vyhovuje, a zda existují důvody, proč ji budou chtít její majitelé prodat. Vytvořte si skupinu kandidátů a favoritů.

Jedním ze zásadních faktorů je kolik jste ochotni a schopni zaplatit za kupovanou firmu. Už máte zpracovaný strategický plán i finanční plán? Použijte ho a rozhodněte, proč firmu kupujete a jak chcete dál růst. Když zaplatíte kupní cenu, budou vám stačit peníze na další růst? Pokud ne, půjčí vám banka? Vždy mějte své plány v paměti, a když si nebudete vědět rady, nebojte se externí konzultace.

Koupě firmy není jednoduchá věc. Měli byste se poradit s právníkem a obchodním a daňovým poradcem. I když skvěle rozumíte svému byznysu, nekupujete podnik každý den. Většina právních i obchodních poradců asi nebude přesně rozumět technologickým postupům vaší firmy, zato budou vědět, kde se skrývají rizika a jaká je rozumná cena kupované firmy.

 

Advertisements