Tags

, , , ,

Pokud uvažujete o koupi podniku, možná vám přišla na mysl i franšíza. Je však nutné si uvědomit, že franšíza do určité míry omezuje vaše vlastní rozhodování o tom, kam se váš podnik bude ubírat. Těžko budete moci zařadit nový výrobek nebo službu podle vlastního výběru. Část vytvořeného zisku budete muset odvádět majiteli franšízy ve formě franšízového poplatku a podílu na zisku. Na druhou stranu se stáváte součástí prověřeného business modelu, zavedené značky a v případě silných a kvalitních franšíz se vám dostane podpory v marketingu, výběru místa provozovny a v některých případech v nákupu zboží.

Prověřte si kvalitu franšízy

Kromě prověření všech skutečností (neočekávejte, že budete provádět due diligence firmy McDonalds), byste v každém případě měli kontaktovat jiné franšízanty, kteří v rámci vámi vybrané franšízy podnikají. Navíc byste měli získat podrobnou nabídku franšízových podmínek. Ty doporučujeme prostudovat společně s vaším právníkem, případně obchodním poradcem. V každém případě si udělejte podrobný finanční plán, včetně reálně předpokládaných tržeb (při zvážení místa, frekvence potenciálních zákazníků, oblíbenosti produktu nebo služby, kupní síly, konkurenčních produktů nebo služeb či dokonce franšíz apod.) a veškerých nákladů.

Důležité

V každém případě si ověřte alespoň základní fakta, před tím, než podepíšete smlouvu:

  • Máte právo používat obchodní jméno franšízy a její obchodní známku a logo
  • Dostane se vám pomoci v oblasti školení, marketingu, marketingových materiálů apod.
  • Můžete využít technik marketingu, reklamy, vzhledu provozovny, apod. poskytovatele franšízy

V některých případech se dá s poskytovatelem franšízy jednat o podpoře při sjednávání nájemních smluv nebo stavebních povolení, smluv s dodavateli (množstevní slevy) apod.

Na co si dát pozor

Franšízová smlouva obvykle obsahuje ujednání o dosažení určitého obratu, odběru zboží výhradně od poskytovatele franšízy nebo jím stanovených dodavatelů. Ověřte si, o jaké odběratele se jedná, jak jsou s nimi spokojeni vaši franšízanti-kolegové. Smlouvy bude také pravděpodobně obsahovat právo poskytovatele franšízy ukončit smlouvy, pokud franšízant nedosahuje stanovených finančních výsledků, neprovozuje franšízu dle specifikací, neplatí poplatky stanovené ve smlouvě apod. Ověřte si, zda máte možnost případné výpadky napravit, před tím, než bude smlouva vypovězena.

Pomoc odborníků

I v tomto případě je vhodné poradit se s odborníky, kteří vám dokáží pomoci při posouzení výhod a rizik a finanční únosnosti a výnosnosti pro vás jako franšízanta a nikoli pouze pro poskytovatele franšízy.

Advertisements